GEOFIZIKA NEWS

15.04.2014

Geofizika d.d. completes contract ahead of time

The Geofizika team celebrating work completed ahead of time

09.02.2015

TUV NORD recertification.

Geofizika d.d. successfully passed recertification.

Go to news archive

Plan izvlačenja - sažeta verzija

­

Nastavno na trenutnu situaciju u Libiji, Geofizika je u svom Planu Izvlačenja predvidjela i sve scenarije u danim okolnostima. Nama je svaki djelatnik od iznimne važnosti što potv­rđuju svi naši dosadašnji potezi. Sve akcije su koordinirane s ­Kriznim Stožerom Ministarstva Vanjskih Poslova.­

Naime, na 5 lokacija na kojima Geofizika ima kampove osigurali smo da se sa dvije lokacije djelatnici prebace u Tripoli u čemu smo uspjeli. Jučer su doputovala 2 djelatnika, danas 30 a njih 22 se već nalaze na Zračnoj Luci Tripoli čekajući slijedeći let za Europu (Beč, Frankfurt, Rim, Istanbul…).

Sa tri ostale lokacije, koje su u krugu od 180 km od grada Zillah koji je određen za mjesto okupljanja. Zillah ima zračnu luku (15 km od grada) na koju su tjedno slijetali avioni s našim (i drugim stranim) djelatnicima te je određeno da se s te zračne luke svi prebace do Tripolija i dalje za Zagreb.

Geofizika ima ukupno 79 djelatnika od kojih se 24 djelatnika trenutno nalazi u gradu Zillah a 55 djelatnika se nalazi u kampu 60 km od grada Zillah. Kamp je potpuno opskrbljen s hranom, pićem, gorivom i vodom te satelitskom komunikacijom.

Prijevoz je planiran avionom. Zatražen je i diplomatski status čarter leta u organizaciji Trade Air-a (hrvatska tvrtka koja ja i dosad letjela u Libiji i na istu zračnu luku u Zillah). Također smo predvidjeli i prijevoz kopnenim putem do Tripolija.

­­